محصولات

هواساز

جدیدترین محصولات هواساز....هواساز


  • ظرفیت هوادهی دستگاه های ایرواشر طبق استاندارد ، TTD-AW ۲۰۰۰ الی ۶۸۰۰۰ مترمکعب بر ساعت (hr/m3) و دستگاه های هواساز مطابق استاندارد ، TTD-AWU ۲۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ متر بر ساعت (hr/m3) است.
  • دستگاه ها در حالت یک یا چند منطقه ای و در حالت های عمودی، افقی و L شکل می باشد.
  • با توجه به محل نصب یا درخواست مشتری در وضعیت های: 
  • روبه رو زن، بالازن یا پایین زن قابل تولید می باشد.

برای دانلود کاتالوگ تهویه موراکو روی دکمه دانلود کلیک کنید

shape